FAQ emner

Batterier
Guide til kontrol af temperatur

Vores guide til alt det, du bør vide om e cigaretter med temperatur kontrol

De seneste år er der sket rigtig meget med e-cigaretteknologien, og udviklingen ser ud til bare at fortsætte. De første e cigaretter, som ko på markedet, var lavet til at have en konstant elektrisk spænding på 3,7 volt, men forbrugerne udviklede hurtigt et behov for mere kontrol, og derfor blev e-cigaretterne selvfølgelig udviklet til forbrugernes ønsker.

Hurtigt blev det muligt selv at justere batterispændingen til ens individuelle behov, og temperaturkontrol er blevet en enormt hot funktion på mods og e cigaretter – man kan endda sige, at det er blevet et must have på de mere moderne e-cigaretter.

Den første e-cigaret med temperaturkontrol var Evovl, som blev produceret i 2015. Forbrugerne var glade for funktionen, som meget hurtigt blev populær, og i dag bliver der produceret massevis af temperaturstyrede e cigaretter og mods fra mange forskellige mærker.

Og kontrollen med temperaturen er ikke bare en fiks opfindelse – det er faktisk den mest effektive måde at kontrollere damp produktionen på. På den måde kan man selv bestemme, hvad for en temperatur brænderen skal køre på, i stedet for bare at affinde sig med den spænding eller det strømoutput som mod'et leverer automatisk.

Når man klikker på startknappen, kontrollere mod'et temperaturen og justerer ud fra det strømmen, så coilen får den helt korrekte temperatur. Når temperaturen på coilen overstiger det niveau, man ønsker, afbryder mod'et automatisk strømmen, så coilen kan køle ned igen. Når temperaturen så har nået en bestemt nedre grænse, bliver batteriet aktiveret igen, og på den måde bliver brænderen den tempratur, man har indstillet mod'et til.

Indstillingen af temperaturen betyder meget for, hvordan dampen kommer til at smage. Hvis brænderen bliver for kold, fordamper e-juicen ikke optimalt, og væsken og dermed dampen vil komme til at smage mindre intenst. Er coilen til gengæld for varm, kan dampen risikere at smage brændt.

Det er supernemt at indstille den optimale temperatur, og det tager ikke meget mere end ti sekunder, før du har fundet din favorittemperatur.

Teknologien til temperaturstyring

Teknologien er dog ikke helt problemfri – der er et par tekniske udfordringer, som er gode at kende til. De fleste temperaturstyrede mods kan ikke måle varme i coilen, og tanken er heller ikke designet til at kunne sende oplysninger om coil-temperaturen videre til chippen i mod'et.

I princippet er det muligt at fremstille en tank, som kan følge coil-temperaturen og videresende oplysningerne – men problemet er, at 90 % af de nyeste tanke er bygget med et standard 510-connector gevind. Det er det, som forbinder batteriet og tanken, og 510-gevindet har ikke den rette størrelse til at kunne videregive andet end blot strøm fra batteriet til brænderen.

Virksomhederne, der laver e-cigaretter og mods, kunne vælge at fremstille mods eller tanke med specielle gevind, som havde størrelsen til også at kunne videresende oplysninger om temperatur, men det ville til gengæld gøre det sværere at samle og bruge de forskellige tanke og mods, og det kunne ende med at gøre det temperaturkontrollerede mods mindre populære.

Løsningen blev så et samspil mellem grundviden om metaller og teknik. Modstanden i metal – som i en coil – er ikke konstant. Den varierer under forskellige forudsætninger, hvoraf en af dem er en temperaturændring. Når temperaturen stiger, er der mere energi i metallet, og atomerne i metallet vibrerer mere energisk. Det betyder, at elektronerne har svære ved at presse sig igennem. Man siger også, at modstanden er øget.

De temperaturkontrollerede mods måler derfor ikke selve temperaturen, men i stedet den modstand, som er en følge af en høj temperatur i metallet. Det er nemt at forudsige forholdet mellem modstand og temperatur. De nyere mods måler altså den øgede modstand, og på den måde giver mod'et altså chippen informationer om den øgede temperatur. Den teknik bruges i næsten alle temperaturkontrollerede chips.

Coils i rent metal er det rene guld

Hvis chippen skal have en chance for at opdage, hvad der sker med brænderen, skal den helst kunne finde ud af, hvilket metal coilen er fremstillet i, fordi forskellige metaller har forskellige måder at opføre sig på, når de bliver varme.

Det kan dog være et problem – især i legeringer som i for eksempel Kanthal, hvor komponenterne ændrer deres resistens i forskellige tempi, når de bliver varmet op. Hvis chippen skal fungere optimalt, skal coilen være lavet af rent metal frem for legeringer. Derudover er det kun bestemte metaller, som fungerer til coils med temperaturkontrol.

De første brændere, som blev lavet til temperaturstyring, var lavet af Ni200, som er en meget ren form af nikkeltråd, som er blevet varmebehandlet – og det er stadig den klart mest populære metaltråd til de temperaturregulerede coils; selvom også de titanium baserede coils vinder mere og mere ind på markedet. Begge metallerne er resistente over for varme og er gode til at lede strøm, og det gør dem ideelle til at bruge til coils, som bliver brugt til dampning, hvor kraften og intensiteten er høj.

Det er dog endnu ikke muligt at fremstille en chip, som kan analysere brænderen for at finde ud af hvilken metaltråd, den er lavet af. Man kan dog lave en, som kan genkende en eller to særlige typer coils ud fra metallets elektriske egenskaber.

Er det farligt med coils i nikkel?

Der har været en del bekymringer om, hvorvidt coils i nikkel er farlige eller ikke. De to overordnede problemstillinger er, om nikkel udvaskes ved varme eller eksponering af e-juice og om nikkel kan fremkalde en allergisk reaktion.

Svaret er, at nikken skal helt op over 1400 grader, før der kan være tale om udvaskning, og væsken skal være en stærk syre for at påvirke nikkelen – og ingen af de to faktorer viser sig ved dampning på en e-cigaret.

Tom Pruen, som er videnskabelig medarbejder hos Englands brancheforening for e-cigaretter, ECITA, har sagt følgende om nikkel i coils:

”Eftersom nikkel allerede er en vigtig bestanddel af coils i e -cigaretter, og eftersom niveauerne af nikkel fundet i dampen har været utroligt lave, vurderes brugen af rene nikkel-coils ikke at udgøre en risiko. Faktisk er brugen af nikkelcoils i temperaturkontrollede mods med til at reducere risikoen for skadeligt brug, fordi temperaturen i coilen formodes at være årsagen til udvaskningen af metaller, og i temperaturkontrollerede coils er temperaturerne mindre ekstreme. Det skal naturligvis tages op til fornyet overvejelse, når direkte data er tilgængelige på området, men af de nævnte grunde er det mere sandsynligt, at dataene vil være betryggende frem for bekymrende.”

I forhold til nikkelallergi ved man, at 10 til 20 % af befolkningen kan være overfølsomme overfor nikkel, som man også bruger i for eksempel smykker. Hvis man får allergi af nikkelprodukter, kan det måske være en idé at undgå nikkelcoils.

Hvordan tænder man og indstiller temperaturen?

Et mod med temperaturkontrol har en menu, hvor det er muligt at skifte mellem variable wattage og temperature control, og temperaturen kan styres på helt samme måde, som når man justerer volt og watt.

Har du en iStick, kan du blot gøre det ved at holde en lille knap, som sidder mellem op- og ned-controllerne, nede, og så kan man vælge mellem en række temperaturer.

Med iStick TC40W kan man vælge alt fra 100 til 315 grader. Vælger man en temperatur i den lave ende, får man en tyndere og kølig damp, og en høj temperatur giver varme og tykke dampskyer. Det bedste er simpelthen at prøve sig frem med begyndelse i den lavere ende, indtil du finder din favorittemperatur.

Nå dit mod er i TC-mode, viser displayet den information, du skal bruge; det vil sige temperaturen på brænderen. På iSticken viser displayet automatisk den temperatur, du har valgt, når mod'et ikke er aktiveret. Man skal blot trykke på knappen for at få det til at skifte fra at vise, hvor længe mod'et har været aktiveret, til at vise, hvilken temperatur coilen har. Så snart, du trykker på knappen, stiger temperaturen meget hurtigt, indtil den har nået den indstilling, du har valgt. Så bliver sikkerhedsanordningen aktiveret, og der vil stå ”Temp. Control” på displayet. Når mod'et er i TC-mode, vil der også stå på displayet, hvor mange watt der har skullet til for at nå den ønskede temperatur.

Er temperaturkontrollede mods overhovedet det værd?

Det er ikke helt så nemt at dampe på et temperaturkontrolleret mod, som det er at købe et nyt mod og indstille det til din favorittemperatur.

Men kort sagt er svaret ja. For dte første får du en mere ensartet dampning med temperaturkontrol. Når du først har fundet frem til de indstillinger, der passer lige til dig, udjævner metoden en god del af de uregelmæssigheder, som tit er en del af almindelig dampning.

Ønsker du en e-cigaret, som giver dig den mest ensartede oplevelse hver gang, så er det præcis, hvad u får med temperaturkontrol. Mange dampere synes, det er sjovt at nørde med udstyret for at få den mest optimale oplevelse, men mange vil også gerne bare kunne dampe sikkert og nemt.

En anden grund til, at du skal vælge temperaturkontrol, er, at forskere i et studie fandt nogle høje niveauer af formaldehyd i den damp, der kom fra e-cigaretter på grund af den måde, undersøgelsen blev udført på, som resulterede i det såkaldte ”dry hit” eller ”tørt sug”. Ingen damper med vilje tørre sug, som giver en grim og brændt smag, men man kan risikere at få et enkelt ”tørt sug”, når man eksperimenterer eller er løbet tør for e-juice.

Men benytter du dig af et mod med temperaturkontrol, vil det aldrig kunne ske. Når mod'et opdager en pludselig stigning i temperatur, sættes volten ned for at kompensere. Brænderen bliver derfor ved med at holde den rette temperatur, vægen er sikret, og de sidste dråber af e-væsken bliver dampet i stedet for at blive afbrændt. Med TC-mod'et er de ”tørre sug” og dermed også det potentielle formaldehyd-indtag ikke noget, du længere skal bekymre dig om.


Guide til gevind

Hvad er forskellen på eGo og 510-gevind?

”510-gevind” og ”eGo” henviser til den sammenkobling, der forbinder batteriet på e-cigaretten med tanken. For at man kan bruge forskellige coils og batterier sammen, skal gevindene være kompatible. Uden sammenkoblingen ville det ikke være en mulighed at producere damp, da der simpelthen ingen forbindelse ville være mellem batteri og tank. eGo-gevindet er en mere solid kobling end 510-gevindet, fordi eGo-gevindet er bredere.

Gevindet sidder på den udvendige side på batteriet, mens gevindet sidder indvendigt på en tank. Selvom produkterne ikke nødvendigvis kommer fra den samme producent, kan batteri og coil godt forbindes, hvis bare de bruger samme gevind.

Det er ofte de lidt mere avancerede batterier og tanke, der bruger 510-gevindet – for eksempel Eleaf iStick 40W-batteriet eller tanken Triton fra Aspire.

Produkterne kommer fra to forskellige producenter, men er alligevel kompatible, fordi de bruger samme gevind. 510-gevindet minder om en fatning på en elpære. Gevindet vender indad på batterierne, og på tankene vender det udad.

Der findes flere batterier til e-cigaretter, som kan bruge både 510- og eGo-gevind. Nogle gange følger der en adapter med i pakken, som kan koble batteri og tank med forskellige gevind.


Hvad betyder mAh for batteriet i din e-cigaret?

En kort oversigt over, hvad milliampere (mAh) betyder i forhold til dit e-cigaret-batteri

mAh står for ”milliampere hour” og beskriver kapaciteten af dit batteri. Kapaciteten er den mængde af strøm, som batteriet kan indeholde – altså hvor længe batteriet kan holde, før det skal oplades igen. mAh betyder ikke noget for, hvor meget damp din e-cigaret kan producere, men kun hvor længe den kan holde på en opladning. Eksempelis kan et batteri på 1300 mAh holde strøm dobbelt så længe som et 650 mAh-batteri.

Jo mere, du damper, desto kraftigere et batteri anbefales det, at du benytter – altså et batteri med flere mAh. Hvis du vælger et stort batteri som for eksempel 1300 mAh, behøver du ikke at oplade det dagligt. Men tag udgangspunkt i dit dampforbrug, når du vælger mAh. Vi hjælper dig gerne med at finde ud af, hvad der passer til dig, så kontakt os endelig, hvis du har brug for råd og vejledning.


Vis mere >>
Coils og Tanke
Hvad er Ohms lov, og hvad skal du bruge den til?

Ohms lov kort fortalt

Her vil vi forsøge at forklare Ohms lov på en simpel måde, som alle kan forstå.

Forestil dig, at du har et justérbart batteri og en coil. Batteriet er en vandslange, og coilen er en tragt, som vandet kan løbe gennem. Hvis man skruer op for batteriet (watt/volt/grader eller anden effekt), vil der løbe mere vand gennem slangen. Tragten bliver ikke større, bare fordi man skruer op for vandmængden – derimod vil vandet presses mere for at forsøge at komme igennem, og det vil belaste tragten – som i dette tilfælde jo er en coil – og det vil ende med, at coilen bliver varmet op.

Det her er, hvad der egentlig sker i tragten:

Med en coil på eksempelvis 0,1 ohms modstand vil tragten/coilen være meget stor, og vandet vil nemt kunne strømme igennem, fordi modstanden på coilen er så lav. Men hvis modstanden derimod er på 1,5 ohm, vil modstanden være meget høj – og derfor vil tragten have et meget mindre hul, hvor vandet kan løbe igennem.

Det betyder altså, at jo lavere ohm, jo større er tragtens hul – og jo mere vand (strøm) kan der løbe igennem, uden at tragten (coilen) bliver beskadiget.

Batteriet er altså symboliseret med vandet, coilen er tragten, og ohm er selve hullet i tragten.


Ohms lov for nørder

Ohms lov bruges til at udregne sammenhængen mellem elektrisk spænding (U), elektrisk strøm (I) og elektrisk modstand (R). Loven blev opfundet af Georg Simon Ohm, da han som den første person nogensinde besluttede sig for at undersøge forskellige materialers modstand.

Ud over Ohms lov findes også effektformlen. Det er en formel, som forklarer en belastning i det elektriske kredsløb, man bruger. Tegnet for effekt skrives som et P.

Når man taler om effekten i e-cigaretter og mods, angives den ofte som watt (w), men effektformlen kan også bruges til at angive for eksempel Nm/s, HK m.m.

Ifølge Ohm gælder følgende to udsagn for en stor gruppe materialer:

1. Modstand (R) er uafhængig af spænding (U).

2. Sammenhængen mellem spændingen (U) og strømmen (I) gennem en modstand (R) er lineær.

Ohms lov: U = R x I

Effektformlen: P = U x I

Her kan du læse lidt mere om, hvad hvert af bogstaverne står for:

U = Spænding.

Oprindeligt kommer U’et faktisk fra det tyske ord ”Unterschied”, der betyder forskel. Spænding dækker over den forskel, der er i spændingen mellem plus og minus. For eksempel har et 9V-batteri en spænding, der går fra +9V til -9V, tilbage til +9V igen osv. Spænding bliver altid målt i volt (V) – som i øvrigt er opkaldt efter den italienske fyser ved navn Alessandro Volta.

R = Modstand.

Ligesom U’et i spænding stammer R’et i modstand fra et tysk ord; nemlig ordet ”Resistanz”, der betyder modstand. Modstand måles i ohm og forkortes med tegnet for symbolet Omega (Ω) – opkaldt efter Georg Simon Ohm. Modstanden er udtryk for, hvor nemt eller svært det er for strømmen at løbe igennem.

I = Strøm.

Bogstavet for strøm, I, stammer fra det engelske ord ”Intensity”, som betyder intensitet. Strøm måles i Ampere (A) – som er opkaldt efter André-Marie Ampère, der var en fransk fysiker. Strøm er den kraft, som løber gennem et objekt med en bestemt spænding og en bestemt modstand.

P = Effekt.

P’et kommer fra det engelske ord ”Power”, som betyder effekt. Når strømmen rammer en bestemt belastning, kommer strømmen til at afgive energi til den belastning, den rammer. Effekten måles i watt (W).

Hvis du vil finde effekten (P), og du kender modstanden (Ω) og spændingen (V), så kan du bruge udregningen på denne måde:

Kan dit mod kun indstilles via watt (W), og har din coil en modstand (Ω) på 1,8, og vil du gerne indstille en volt (V) på 4,2, skal du gøre således:

U/R = I

4,2 V/1,8 Ω = 2,3 A – hvilket vil sige, at du dræner batteriet med 2,3 A ved 4,2 V.

Så skal du udregne, hvor højt effekten skal skrues op, for at du opnår de 4,2 V:

U x I = P

4,2 V x 2,3 A = 9,8 W – du skal altså have en effekt på 9,8 W for at opnå spændingen på 4,2 V.

Hvis din coil nu i stedet var på 0,5 Ω, men du stadigvæk vil have spændingen på 4,2 V, så skal du udregne følgende:

4,2 V / 0,5 Ω = 8,4 A

4,2 V x 8,4 A = 35,3 W

Her kan du se, at når modstanden (Ω) falder, skal der en højere effekt til for at opnå den præcis samme spænding.

Har man i stedet et batteri, hvor man kender max. afladningen (A) og har en spænding (V) på 4,2 V og vil regne ud, hvor lav en modstand (Ω), man kan trække, så skal det regnes ud på følgende måde:

U / I = R

4,2 V / 20 A = 0,21 Ω

Her ser du, at alt under 0,21 Ω vil komme til at aflade dit batteri med mere end 20 A – og det er de færreste batterier, som kan holde til det. Udregningen er ret smart, hvis man bruger et mekanisk mod og vil kende max. grænsen for sit batteri.


Sådan undgår du den brændte smag i tanken

7 nemme måder til at undgå at brænde coilen af

Alle, som har prøvet at dampe – specielt med sub-ohm – kender til, at coilen kan brænde tør. Det sker, hvis coilen bliver varmet op uden at få tilført væske. Så vil vattet i coilen brænde, og i stedet for at få en lækker, velsmagende damp, får du en grim, brændt smag i munden.

Er skaden først sket og den ækle smag er dukket op, så skal du enten have udskiftet din tank eller – hvis muligt – din coil.

1. Fugt din coil, før du tager den i brug

Hvis du ikke sørger for, at din coil er fugtet, før du damper, kan vattet ikke nå at suge nok e-væske. Hvis du begynder at dampe, før den er gennemvædet, brænder coilen af og kan ikke længere bruges.

Lad vægen trække væske i 15 minutter inden brug

Når du skifter coilen ud eller bruger din tank for første gang, skal du være opmærksom på, at vægen – altså vattet – bliver vædet helt igennem. Det kan tage flere minutter, så vent for en sikkerheds skyld et helt kvarter, før du begynder at dampe – så er du på den sikre side.

Dryp manuelt før brug

Du kan dog korte processen lidt ned ved manuelt at fugte vægen, før du sætter coilen ind i tanken. Hvordan du gør det, kan skifte lidt fra tank til tank, men ofte kan du finde en åbning i siden eller på toppen af coilen, hvor du kan se coilen, og hvor du kan dryppe e-væske direkte ned til den.

Du skal bare hælde et par dråber e-væske i ad gangen. 3 til 5 dråber i alt bør være nok – men fortsæt, indtil du er helt sikker på, at vægen er gennemvædet. Så er din coil klar til dampning!

3 sug på et slukket mod

Har du lyst til at afprøve en alternativ metode, som fungerer helt fint, kan du prøve følgende:

Når din tank er fyld med væske, skruer du den på dit batteri, hvorefter du tager 3 til 5 sug uden at klikke på batteriet. Det tvinger nemlig e-væsken ind i vægen, og det kan hjælpe dig til at komme hurtigere i gang med at dampe. Vi vil dog stadig anbefale, at du væbner dig med tålmodighed og venter de 15 minutter, før du damper derudad.

2. Hold op med at kædedampe

Hvis du bruger kædevaping for at trække så meget damp som muligt ud på kortest mulig tid, så kan produktionen af damp ende med at blive mere krævende, end coilen kan holde til. På den måde kan coilen ikke blive ved med at holde vattet gennemvædet af væske, og derfor kan du risikere et ”dry hit”. Men damper du bare som normalt, plejer det ikke at være et problem – der vil nemlig som regel være et lille stykke tid mellem hvert sug, hvor coilen kan nå at sørge for, at vægen er fugtet.

Løsningen er altså meget nem: stop med at dampe i et øjeblik. Mærker du, at smagen og dampen langsomt aftager, er det et tegn på, at du skal holde en pause. Det betyder nemlig som regel, at at der kun er meget lidt e-væske tilbage i din coil, og at du er ved at nå til en kritisk situation. Derfor har vægen brug for et lille stykke tid til at blive gennemvædet igen – så hold en pause på 5 til 10 minutter, indtil tanken er klar til, at du damper lystigt videre.

3. Reducér watt-indstillingen på batteriet på din e-cigaret

Der findes en hel del forskellige indstillinger for strøm – for eksempel watt, temperaturkontrol og volt. De har det til fælles, at du højere, man skruer dem op, jo mere brænder coilen. Hvis dit batteri bruger watt-indstillingen, betyder det altså, at jo højere watt, desto mere e-væske skal coilen bruge ved hvert enkelt sug. På den måde kan du justere din e-cigaret i forhold til størrelsen af dampskyerne, men det kan også have en effekt på dine coils. Jo større dampskyer, du laver, jo længere tid skal din coil bruge, før den er klar igen mellem hvert sug.

Problemet her minder om problemet med kædedampning – ud over, at der sker efter meget færre pust. Hvis du opdager, at din damp kommer til at føles tør, og at smagen bliver mindre god, så er løsningen at skrue ned på indstillingerne – for eksempel kan du begynde med at gå ned fra 30 til 20 watt. På den måde brænder din coil ikke nær så hårdt, og derfor vil den også holde længere. Derudover får du en bedre smag og damp.

Det handler om at finde balancen i forhold til sug og smag. Ligesom man kan komme til at skrue for højt op, kan man nemlig også komme til at skrue for langt ned, og det giver dig en dårlig damp og kan ende med helt at drukne coilen. Det sker, når e-væsken bliver suget hurtigere ind i coilen, end den kan nå at brænde væsken af.

Man finder en indikator på siden af de fleste coils, hvor det er specificeret hvor mange ohm coilen er på, samt hvilken watt-indstilling det anbefales at bruge.

Du bør altid følge anvisningerne og starte med den laveste indstilling – herfra kan du i ro og mag arbejde dig og i watt-indstillingen, indtil det passer til dig.

4. Sørg for, at din tank aldrig er tom for e-væske

Hvis der ikke er særlig meget e-væske tilbage i din tank, så hæld bare mere væske på, så snart ud opdager det, så vægen i coilen altid har de bedste betingelser. Kort sagt har vægen dårligere betingelser, jo mindre væske, der er i tanken – og du kan altså risikere at få dårligere smag og damp ud af det.

Hvis du ikke er typen, der hele tiden holder øje med tanken, så kan du være opmærksom på, hvornår du mærker den manglende væske i form af dårligere smag og mindre damp. Kommer du til at dampe coilen helt tør, kommer den til at smage meget grimt og brændt, og så er du nødt til at skifte den ud med en helt ny.

5. Brug mere PG end VG i din e-juice

E-væsken består af PG, VG, aroma og så nikotin, hvis du har tilvalgt det. PG er en væske, som binder smagen, og som er ret tynd. VG er tykkere i konsistensen og producerer mere damp.

Jo mere PG, der er i væsken, jo tyndere vil væsken altså være – og den tynde væske gør det nemmere for coilen at suge e-væske ind i vægen. Derfor behøver man ikke at vente særligt længe med at tage et nyt sug, når man damper. En standardvæske indeholder ofte 70 % PG og 30 % VG. Det giver de fleste coils de mest optimale betingelser for både masser af damp og en rigtig god smag, uden at coilen risikerer at brænde tør. Der findes selvfølgelig væsker med mere fokus på dampmængde end smag, og de indeholder derfor mere VG. Det gør væsken tykkere og oplagt at bruge på sub-ohm eller dripper-tanke.

Væsker med 70 % VG eller mere kan til gengæld skabe problemer, når man bruger almindelige coils. Her kan de nemlig hurtigt brænde tør og give den grimme smag, vi gerne vil undgå. Hvis du ofte oplever problemer med, at din damp smager brændt, så skal du derfor måske overveje, om du bruger den rigtige væske til din type af e-cigaret. Sub-ohm-tanke er bygget til generelt at fungere3 med tykkere væsker med et højere indhold af VG.

6. Brug mindre aroma i din e-væske

Standardvæsker indeholder som regel ikke nær så meget aroma som premium-e-juice og væske til selvbland. Din damp får en pragtfuld smag, når der ikke er sparet på aromaen, men det er ikke kun godt. Aroma kan nemlig have en tendens til nærmest at karamellisere og klistre fast på din coil – og det gør, at coilen får sværere ved at fungere, og at du dermed kan ende med dårligere damp og smag. Generelt er det de mørke e-væsker med smag af for eksempel kaffe og forskellige søde sager, som har tendens til at klistre. De klare e-væsker er ikke helt så tilbøjelige til at angribe din væge og din spole.

Er din coil blevet karamelliseret, kan du prøve at rense den i lunkent vand eller at lægge den i blød i klar, stærk og drikkelig alkohol – altså ikke for eksempel husholdningssprit. Hvis du renser med alkohol, skal du lade coilen ligge i blød i et døgn og derefter skylle den i lunkent vand og tørre helt, før du tager den i brug igen. Metoden er fin, men gør ikke din coil så god som ny – det bedste er altså at investere i en helt ny coil.

7. Vælg temperaturkontrol

Når du damper med temperaturkontrol (TC), kan du undgå at brænde din coil tør – og du vil faktisk kunne give dine coils længere levetid ved at skifte til en tnak og et batteri, som kører med temperaturkontrol. Fordelene ved TC er, at man ikke kan komme til at tvinge sin coil over den temperatur, man har indstillet. Når coilen når den indstillede temperatur, afbryder batteriet altså automatisk.

Når coilen så er kølet en smule af, vil den igen blive varmet op til den valgte temperatur – og på den måde kommer coilen altså aldrig over grænsen for, hvad du har valgt. Du kan dog stadigvæk risikere at brænde dine coils af, selvom du bruger TC, men det er en hel del nemmere at undgå.


Vis mere >>
E væske
Hvad er forskellen på billig og dyr væske?

tekst tekst tekst tekst tekst tekst