E-cig sundhedsstyrelsen


Dampnyheder

Om end det er alment anerkendt, at e-cigaretter er det sunde alternativ til nikotin-cigaretter, er der stadig en vis usikkerhed omkring, hvad det betyder for menneskets helbred på langt sigt.

Det er stadig et forholdsvist ungt marked der kun har eksisteret i 15 år, så der er ikke lavet nogle dybdegående videnskabelige studier, der gør det muligt at vurdere de langsigtede helbredsmæssige konsekvenser ved brug af e-cigaretter.

Selvom e-cigaretter ikke indeholder alle de samme skadelige stoffer som cigaretter og rulletobak, kan det ikke med sikkerhed siges at e-cigaretter ikke er skadelige for brugernes helbred, da der er usikkerhed om de mulige helbredsmæssige konsekvenser ved at inhalere de forskellige indholdsstoffer og dels viden om nikotins negative konsekvenser for helbredet, for især børn og unge.

Der er lavet foreløbige undersøgelser der frikender de dampende lækkerier for skadelige påvirkninger.

Brug af e-cigaretter og de helbredsmæssige konsekvenser

Den danske Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med andre udarbejdet en redegørelse om faglig viden om e-cigaretter, herunder en beskrivelse af de helbredsmæssige konsekvenser ved brug af e-cigaretter, særligt hos børn og unge, dels en beskrivelse af situationen i USA, hvor man har set sygdomstilfælde og dødsfald efter brug af e-cigaretter baseret på baggrund af videnskabelig litteratur og undersøgelser af indholdsstoffer, helbredsstoffer og risikoen for forskellige grupper

Bl.a. konkluderes:

 • en markant større andel af ikke-rygende børn og unge har prøvet e-cigaretter end ikke-rygende voksne, som har prøvet e-cigaretter

 • omkring halvdelen af all voksne rygere bruger damp som alternativisær børn og unge bør hverken bruge damp eller ryge cigaretter, da nikotinpåvirkningen af børn og unges hjerner kan skade deres udvikling, idet hjernen ikke er fuldt udviklet før 25-års alderen.

  Ligeledes kan tidligt brug af damp forøge risikoen for at de unge begynder at ryge cigaretter senere.


 • at smagen ofte er hovedårsagen til, at børn og unge prøver e-cigaretter.

 • at der endnu ikke er gennemført undersøgelser af helbredseffekter af langtidsbrug af e-cigaretter, men undersøgelser af e-væsker viser indhold
  af kemiske stoffer med skadelige og potentielt skadelige helbredseffekter, om end det ikke er nær så skadeligt som nikotin-cigaretter.

 • at der indtil videre kun er gennemført relativt få undersøgelser af de helbredsmæssige langsigtede konsekvenser ved brug af e-cigaretter, men vurderet ud fra de toksikologiske undersøgelser af e-væsker og aerosoler,må det sammenholdt med viden om nikotins negative effekter frarådes børn og unge, gravide og ammende at anvende e-cigaretter.

Som konsekvens af ovenstående er anbefalingerne derfor:

 1. Ikke at bruge e-cigaretter

 2. Børn, unge, gravide og ammende bruger e-cigaretter bør ikke anvende dem

 3. Ikke at tilsætte ting som f.eks. olier til e-væsker.
 4. At vælge kvalitetssikret rygestoprådgivning i kombination med godkendt rygestopmedicin til gennemførelse af rygestop.

  Cigaretter er dog meget skadelige, og her kan e-cigaretter være det sundere alternativ, om end dens påvirkning over længere sigt ikke er fuldt klarlagt.