Lungesygedom i USA


Siden branchens spæde start har der været skrækhistorier om folk der har taget skade af at dampe. Disse historier er der en sandhed i, men det er forholdsvist uskadeligt, hvis du vælger at gå efter godkendte produkter fra Easy to Smoke. Vores produkter lever op til regler og krav for mærkning, indhold osv.

i henhold til europæisk lovgivning fremstillet under kontrollerede forhold med løbende kontrol. Du kan derfor trygt handle hos os og lægge din sundhed og fremtid i vores dampende trygge hænder, og ved spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Ny forskning fra USA viser dog, at det som passiv ryger kan være sundhedsskadeligt at inhalere dampe fra en e-cigaret, især hvis man har astma. Ligesom passiv rygning er sundhedsskadeligt, kan der være en vis risiko ved at inhalere passiv damp, især for børn og unge.

Ikke alene bør man holde børn og unge fra at dampe, men bør så vidt muligt også dampe langt væk fra dem for at sikre at de ikke udsættes for noget.

Har man astma, KOL eller dårlige lunger, bør man holde sig væk fra steder hvor der dampes, ligesom med rygning, da hovedbestanddelen i e-cigaretter er propylenglycol og glycerin, der eksempelvis også bruges som opløsningsmiddel i medicin og til teaterrøg.

Også tidligere dyreforsøg antyder på, at damp fra e-cigaretter er skadelig, både for folk med almindelige lunger samt folk med astma og andre nedsatte lungefunktioner.

Musse- og rottefostre, udsat for damp før fødslen, blev født ned nedsat vækst i lungerne. Ligeledes er det konstateret, at voksne mus udsat for damp i kortere tid, får luftvejsinfektioner og et ringere forsvar overfor bakterier og virus i lungerne og nedsat lungefunktion.

Med andre ord bekræfter dyreforsøg, at rygning er skadeligt, og her kan e-cigaretter være et udmærket alternativ.

Men med afsæt i tidligere dyreforsøg er det bredt anerkendt at passiv dampning har en negativ indvirkning for børn og unge med lungesymptomer, da de har de sarteste luftveje og samtidig ikke så nemt kan sige fra når voksne enten ryger eller damper.

Denne undersøgelse er unik og meget veldokumenteret med mere end 10.000 børn og unge fra 67 amter i Florida med en meget systematisk dataindsamling, der peger i en og samme retning.

Al forskning peger på at dampning er skadeligt for isæt unge og nedsatte lunger, om end det ikke er så skadeligt som nikotin-cigaretter.

Undersøgelsen har taget højde for andre faktorer, der kan irritere lungerne, som børn og unges egne og deres forældres rygevaner samt udsættelsen for passiv tobaksrøg fra almindelige cigaretter, men også andre faktorer såsom børnenes oprindelse, forældrenes uddannelse, boligsituation og lignende.

Med andre ord bør man aldrig tilstræbe at ryge, hverken unge eller voksne, hverken passivt eller aktivt. Det sunde alternativ til rygning er e-cigaretter, der dog ikke ukritisk bør bruges af hverken unge eller voksne, men stadig er sundere end nikotin-cigaretter. Det bedste er at være røg- og dampfri, men skal man vælge mellem disse, er damp langt at foretrække frem for smøger.

Ovenstående studie er amerikansk, men kan sagtens konverteres til danske forhold, både blandt unge og voksne.

Har man astma, KOL eller dårlige lunger, bør man aldrig begynde med at ryge og bør også holde sig fra at dampe og heller ikke opholde sig i lokaler, hvor der dampes. Lungerne tager simpelthen skade af damp og røg og de indeholdende kemikalier og stoffer.

På kort sigt mærker man måske ikke de store konsekvenser, men stofferne sætter sig i kroppen og kan give store komplikationer på langt sigt.

Lungerne har ganske enkelt ikke godt af dampen fra e-cigaretterne, men der er behov for mere forskning på området, før man kan lave generelle anbefalinger om, at folk med dårlige lunger bør holde sig fra e-cigaretter både som rygere og i forbindelse med passiv rygning.

Om end der ikke foreligger fuldstændig og komplet forskning på området, kan man konkludere følgende: Både almindelige nikotin-cigaretter og e-cigaretter indeholder en række forskellige kemikalier der begge kan påvirke den menneskelige krop negativt.

Hvor almindelige nikotin-cigaretter afgiver over 4000 giftige stoffer hver gang man tager et hiv og slipper røg løs, for både rygeren og omgivelserne, er det endnu ikke fuldkommen klarlagt, hvor stor eller lille skade dampning har. Foreløbige undersøgelser er ikke helt entydige, men det anbefales altid at vælge dampning frem for rygning.

Dette giver også mulighed for at komme rygningen til livs trin for trin og uden at skulle tage en kold tyrker.

Dampning giver mulighed for et rygestop med færre symptomer og ubehagelige bivirkninger, så er du ryger, vil vi anbefale dig at prøve med dampning, der til sidst kan blive din nøgle til et helt røg- og nikotinfrit liv med masser af sundhed.